Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΠΕΙΡ

Τεχνική Ανάλυση 

Κινούμενοι Μέσοι:

Τεχνικοί Δείκτες:

http://gr.investing.com/equities/bnk-of-piraeus-technical

http://gr.investing.com/equities/bnk-of-piraeus-consensus-estimates