Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΕΤΕ


ΓΔ


ΕΧΑΕ


ΜΠΕΛΑ


FTSE 25