Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΦΡΛΚ ΓΙΑ 15-4-13


ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΙΑ 15-4-13


ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΓΙΑ 15-4-13


ΠΛΑΘ ΓΙΑ 15-4-13


ΔΕΗ


ΑΛΦΑ


ΕΤΕ


ΓΔ


ΕΤΕ ΓΙΑ 15-4-13 ( με σχετικη αναλυση )


ΑΛΦΑ ΓΙΑ 15-4-13


ΠΕΙΡ ΓΙΑ 15-4-13


ΕΥΡΩΒ ΓΙΑ 15-4-13


ΓΔ ΓΙΑ 15-4-13


ΔΤΡ ΓΙΑ 15-4-13


ΟΤΕ ΓΙΑ 15-4-13


ΔΕΗ ΓΙΑ 15-4-13


ΓΔ


ΕΤΕ


ΑΛΦΑ


ΠΕΙΡ


ΕΥΡΩΒ